رفیق دوست

۰۶خرداد
آیا ایران همچنان از کره شمالی سلاح می خرد؟

آیا ایران همچنان از کره شمالی سلاح می خرد؟

رفیق دوست گفت: ما هم اکنون احتیاجی به مراوده اسلحه با کره شمالی نداریم در زمان جنگ این مراودات را داشتیم و آنها نیز زحمات زیادی در این باره برای ایران کشیدند اما هم اکنون ما ازنظر دفاعی نیاز به هیچ کشوری نداریم.