رفع کم خونی

۰۹مهر
غذاهایی که باعث رفع کم خونی می شود؟

غذاهایی که باعث رفع کم خونی می شود؟

سنگدان مرغ سرشار از آهن و نسیاسین است که برای تغذیه گزینه بسیار مناسبی است.