رفع چشم زخم

۲۸اردیبهشت
واقعیات وحشتناک از چشم زخم

واقعیات وحشتناک از چشم زخم

امام صادق‏ علیه السلام نقل شده که فرمود: «اگر براى شما نبش قبر می ‏شد (و علت مرگ‏ ها معلوم مىی گردید) هر آینه می ‏دیدید که اکثر مردگان شما از چشم زخم می ‏باشند» و رسول اکرم صلی الله علیه وآله فرمود: «چشم زخم، واقعیت دارد و مرد را در قبر و شتر را در دیگ قرار می‌دهد».