رفع نیاز

۲۱خرداد
رفع نیاز مالی دانشگاه‌ها در تجاری سازی با ارائه «گرنت»

رفع نیاز مالی دانشگاه‌ها در تجاری سازی با ارائه «گرنت»

مشاور صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: کمک هزینه تحقیق و توسعه (گرنت) فرصت فوق العاده‌ای برای قابلیت‌های متراکم شده در دانشگاه‌های کشور است.