رفع موانع تولید کشور

۲۴تیر
تداوم استفاده از خدمات بانکی برای واحدهای تولیدی دارای چک برگشتی

تداوم استفاده از خدمات بانکی برای واحدهای تولیدی دارای چک برگشتی

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: بر اساس مصوبه ستاد رفع موانع تولید، آن دسته از واحدهای تولیدی دارای چک برگشتی که تعداد شاغلان آنها بالای ۵۰ نفر است، همچنان از خدمات بانکی برخودارند.