رفع مشکل زمین

۲۷خرداد
مشکل زمین مدرسه عترت قرچک مرتفع شد

مشکل زمین مدرسه عترت قرچک مرتفع شد

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان قرچک از رفع مشکل زمین مدرسه عترت شهرستان قرچک خبر داد.