رفع فیلتر توئیتر

۰۱خرداد
دادستان کل : توئیتر رفع فیلتر نمی شود

دادستان کل : توئیتر رفع فیلتر نمی شود

منتظری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه لیست صد نفره از مدیران دوتابعیتی به دادستانی ارسال شده، در صورت تایید تصمیم دادستانی چیست؟؛ گفت: هنوز این لیست به دست ما نرسیده است.