رفع سرگیجه

۰۴اسفند
روش های رفع سرگیجه در خانه

روش های رفع سرگیجه در خانه

انسان معمولا زمانی دچار سرگیجه می شود که در ارتفاع بسیار زیاد یا در معرض چرخش بیش از حد قرار بگیرد که باعث به وجود آمدن گیجی در سر می شود اما گاهی اوقات سرگیجه می تواند زمانی که ما نشسته ایم هم به وجود بیاید به همین علت ما به سراغ رفع سرگیجه در منزل می پردازیم