رفع حصر سران فتنه

۲۱دی
متن کامل نطق ناتمام نماینده فتنه گر در صحن علنی مجلس

متن کامل نطق ناتمام نماینده فتنه گر در صحن علنی مجلس

رئیس محترم قوه قضائیه نباید از انتقاد برنجد و در پاسخ خود منتقد را بنوازد. به بیان شهید مطهری هر مقام غیر معصومی اگر در جایگاه غیرقابل انتقاد قرار گیرد هم خودش فاسد می‌شود و هم جامعه را فاسد می‌کند.