رفع ترافیک

۲۰مهر
تازه‌ترین ابتکارات برای رفع ترافیک / بررسی وضعیت تصادفات در شهرهای جهان

تازه‌ترین ابتکارات برای رفع ترافیک / بررسی وضعیت تصادفات در شهرهای جهان

شهردار شهر گلستان گفت: در راستای کاهش بار ترافیکی و آمار تصادفات ترافیکی، دوربرگردان شهر گلستان در منطقه سبزدشت اصلاح می‌شود.