رفع تحریم ها

۲۷دی
دولت بهانه تحریم را کنار بگذارد و نگاهش را از اقتصاد وابسته به نفت تغییر دهد/رفع دغدغه بخش خصوصی منجر به توسعه اقتصادی می شود

دولت بهانه تحریم را کنار بگذارد و نگاهش را از اقتصاد وابسته به نفت تغییر دهد/رفع دغدغه بخش خصوصی منجر به توسعه اقتصادی می شود

رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه دولت و بخش خصوصی بهانه تحریم را کنار بگذارند زیرا دیگر نمی توان همه چیز را به تحریم ربط داد، گفت: دولت باید نگاهش را از اقتصاد وابسته به نفت تغییر دهد لذا با رفع دغدغه های بخش خصوصی می توان به توسعه اقتصادی دست یافت.

۲۷دی
دولت، به وعده هایی که قبلا قولش را داده عمل کند/هم اکنون مردم انتظار گشایش در وضعیت اقتصادی را دارند

دولت، به وعده هایی که قبلا قولش را داده عمل کند/هم اکنون مردم انتظار گشایش در وضعیت اقتصادی را دارند

رئیس مرکز بین الملل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به اینکه در دوران اجرایی شدن برجام، باید گشایش در وضعیت اقتصادی رخ دهد، گفت: هم اکنون با رفع تحریم ها، مردم انتظار دارند وعده هایی که دولت قبلا قولش را داده، محقق شود.

۲۱خرداد
روحانی با آب‌بستن به مذاکرات شانس یک توافق خوب را از بین برد

روحانی با آب‌بستن به مذاکرات شانس یک توافق خوب را از بین برد

محمدی طی یادداشتی در روزنامه وطن‌امروز تصریح کرد: آقای رئیس‌جمهور با سخنان چند روز قبل خود درباره گره‌زدن «آب خوردن» مردم به رفع تحریم‌ها، آخرین شانس‌های یک توافق خوب را از بین برد.