رفع تحریم‌ه

۳۰فروردین
حقایق برجام یکی یکی رو می شود!/ نوبت به «زنگنه» رسید

حقایق برجام یکی یکی رو می شود!/ نوبت به «زنگنه» رسید

حقایق اقتصادی برجام به تدریج در حال آشکار شدن است و بعد از اظهارات سیف حالا نوبت زنگنه است که گوشه‌ای از واقعیت را بگوید.