رفع تبعیض

۱۴اسفند
شرط اصلی توسعه استان تهران چیست؟

شرط اصلی توسعه استان تهران چیست؟

رئیس شورای عالی استان‌های کشور رفع تبعیض را شاه کلید توسعه استان تهران دانست و گفت: رفع تبعیض ابعاد گوناگونی دارد و قضاوت در رابطه با عملکردها در این زمینه بسیار راحت است، زیرا می‌شود این موضوع را به راحتی رویت کرد.