رفع تبعیض از زنان

۱۳اسفند
سازمان بازرسی ضرورت سفرهای خارجی را بررسی کنند/ لشگرکشی ۱۸۰ زن به اجلاس پکن+۲۰ مغایر با اقتصاد مقاومتی است

سازمان بازرسی ضرورت سفرهای خارجی را بررسی کنند/ لشگرکشی ۱۸۰ زن به اجلاس پکن+۲۰ مغایر با اقتصاد مقاومتی است

رئیس فراکسیون حقوق بشر مجلس شورای اسلامی گفت: رئیس فراکسیون حقوق بشر مجلس همچنین تصریح کرد: در انجام سفرها و ماموریت های خارج از کشور باید توجه شود تا مفاد اقتصاد مقاومتی در دستور کار باشد و لشکر گشی ۱۸۰ نفر از زنان برای شرکت در این اجلاسی که ما هیچ تعهدی و عضویتی در آن نداریم با اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.