را تعطیل نکرد

۲۵دی
میان تعطیلی روزنامه‌ها را تعطیل نکرد

میان تعطیلی روزنامه‌ها را تعطیل نکرد

به رغم قرار گرفتن شنبه هفته آینده میان دو روز تعطیل اکثر روزنامه‌های کثیر‌الانتشار کشور منتشر می‌شوند.