را تسخیر و منفجر کرد؟ +تصاویر

۲۵دی
حزب‌الله چگونه پایگاه صهیونیستی «سجد» را تسخیر و منفجر کرد؟ +تصاویر

حزب‌الله چگونه پایگاه صهیونیستی «سجد» را تسخیر و منفجر کرد؟ +تصاویر

بالا رفتن به سمت پایگاه سجد در حال عادی هم کار آسانی نبود تا چه رسد در آن هوای شدیدا سرد و در صدای موشک ها و مین ها و گلوله هایی که از هر طرف می آمد. اما در هر حال، عزم و اراده و شوق پیروزی، همه ترس ها و خستگی ها را کنار می زد. یکی از نیروهای مهندسی توانست حفره ای در یکی از دیوار های پایگاه ایجاد کند و به محض اینکه از آنجا وارد پایگاه شدیم، درگیری با نظامیان صهیونیست آغاز شد.