را تا

۲۷آبان
چرا بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای را تا سطح توقف پایین آورده‌ایم؟

چرا بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای را تا سطح توقف پایین آورده‌ایم؟

شریعتمداری تصریح کرد: باید نگران بود که چرا در آستانه مذاکرات پیش‌روی ایران و ۱+۵ به جای آمادگی برای مقابله جدی با امتیازات مورد ادعای حریف، بخشی از فعالیت هسته‌ای قانونی خود را تا سطح نزدیک به توقف پائین آورده‌ایم.