را به مراجع قضایی برد

۱۸دی
اطلاع‌رسانی در مورد «کرسنت» پرونده «وطن امروز» را به مراجع قضایی برد

اطلاع‌رسانی در مورد «کرسنت» پرونده «وطن امروز» را به مراجع قضایی برد

سردبیر روزنامه «وطن امروز» توضیحاتی را در مورد چرایی ارسال پرونده روزنامه متبوعش به مراجع قضایی ارائه داد.