را به مجلس

۲۸آبان
فردوسی‌پور امروز در کمیسیون اصل نود حاضر می‌شود‌

فردوسی‌پور امروز در کمیسیون اصل نود حاضر می‌شود‌

«دلالی برای تیم ملی» اتهامی است که امروز عادل فردوسی‌پور را به مجلس کشاند. گویا سخنان یکی از مربیان مشهور در خصوص عادل فردوسی‌پور، کمیسیون اصل نود را قانع کرده که این مجری مشهور را برای ادای پاره‌ای توضیحات به مجلس فرا بخواند!