را به جای پیروزی

۰۴آذر
توافق را به جای پیروزی به مردم غالب نکنند

توافق را به جای پیروزی به مردم غالب نکنند

با وجود تناقضات زیادی که در خصوص توافقنامه هستنه ایران و ۵+۱ وجود دارد؛ اما به تاسی از رهبر معظم انقلاب آرزومند آنیم که دستیابی به آنچه که رئیس جمهور محترم در نامه‌شان به معظم‌له مرقوم داشته‌اند محقق شده و ملت گامی دیگر به اهداف خود نزدیک شود.