را برداشتید

۰۶آذر
آقای روحانی! کدام موفقیت ورزشی را به خود منتسب می‌کنید؟/کدام سایه سیاسی را برداشتید

آقای روحانی! کدام موفقیت ورزشی را به خود منتسب می‌کنید؟/کدام سایه سیاسی را برداشتید

وزیر سابق ورزش و جوانان با انتشار نامه ای خطاب به روحانی پاسخ اظهارات شب گذشته رئیس‌جمهور در مورد «موفقیت‌های ورزشی» را داد.