را برای شکایت بالا می‌زنم

۲۷آذر
پروین: آستینم را برای شکایت بالا می‌زنم/شافعی باید در دادگاه تا سین حرف‌هایش را جواب دهد

پروین: آستینم را برای شکایت بالا می‌زنم/شافعی باید در دادگاه تا سین حرف‌هایش را جواب دهد

پیشکسوت فوتبال کشورمان گفت: در این فوتبال سعی کردم با وجود شنیدن بدترین حرف‌ها به دنبال شکایت و شکایت‌کشی نباشم اما چون آقایان تهمت زدند باید جواب بدهند.