را برآورده نکرد

۱۵دی
دولت در ۱۰۰ روز توقعات را برآورده نکرد/ به برخی از افراد مؤثر در جبهه پایداری انتقاد دارم

دولت در ۱۰۰ روز توقعات را برآورده نکرد/ به برخی از افراد مؤثر در جبهه پایداری انتقاد دارم

نماینده مردم تهران در مجلس از احتمال سوال از وزیر دفاع خبر داد و گفت:‌ وزیر دفاع به چه دلیل درخصوص صحبت‌های ظریف از توان نظامی حریف سکوت کرده است؟ بنده در این زمینه سوالی را از وزیر دفاع مطرح کردم که حتما پاسخ‌های آن شنیدنی است.