را با NGO‌ها تقویت کند

۱۲آذر
نوع انتخاب استانداران در دولت دکتر روحانی متفاوت بود/ وزارت کشور در تلاش است سطح ارتباط خود را با NGO‌ها تقویت کند

نوع انتخاب استانداران در دولت دکتر روحانی متفاوت بود/ وزارت کشور در تلاش است سطح ارتباط خود را با NGO‌ها تقویت کند

وزیر کشور گفت: داشتن نگاه اعتدال، برخورداری از تجربه مفید، پذیرفتن برنامه‌های رئیس جمهور و داشتن قدرت تعامل با مردم و گروه‌های سیاسی از مهمترین شاخص‌های انتخاب افراد و مدیران بود.