رئیس گوگل

۱۳خرداد
رئیس گوگل خواستار برابری نژادی در امریکا شد

رئیس گوگل خواستار برابری نژادی در امریکا شد

ساندار پیچای رئیس هندی تبار گوگل سرانجام به اعتراض‌های گسترده مردمی در آمریکا واکنش نشان داد و خواستار برابری نژادی در این کشور شد.