رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس

۱۱دی
گرانی دلار سفره‌های مردم را کوچک کرد

گرانی دلار سفره‌های مردم را کوچک کرد

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه دولت نمی‌خواهد بازار ارز را کنترل کند، گفت: اگر دولت برای تغییر قیمت ارز سیاست‌ از پیش‌تعیین شده‌ای دارد، باید آن را به مردم توضیح دهد.