رئیس کمیسیون ورزش شورای اسلامی باقرشهر

۲۶مهر
ورزش وسیله‎ای برای رشد وجودی و کمال انسان محسوب می شود

ورزش وسیله‎ای برای رشد وجودی و کمال انسان محسوب می شود

روز تربیت بدنی و ورزش، روز اندیشیدن به روش های توسعه و رشد وجودی انسان و معرفتی الگوهای انسانیت و پهلوانی است. ورزش و تربیت بدنی به عنوان یک پدیده تربیتی سازنده و مفید در غنای فرهنگی جامعه حائز اهمیت است.