رئیس کمیسیون عمران مجلس

۲۴تیر
خبر خوش رئیس کمیسیون عمران درباره مسکن

خبر خوش رئیس کمیسیون عمران درباره مسکن

بین وزرای راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی توافقی صورت گرفته تا بیش از ۲۵۰۰ هکتار زمین در حریم شهرها در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای تولید مسکن قرار گیرد.