رئیس کمیسیون بهداشت مجلس نهم

۲۸مهر
۳۰ ماه از دستور رهبر انقلاب برای یکسان‌سازی خدمات بیمه‌های پایه گذشت/ شهریاری: دولت کوتاهی می‌کند

۳۰ ماه از دستور رهبر انقلاب برای یکسان‌سازی خدمات بیمه‌های پایه گذشت/ شهریاری: دولت کوتاهی می‌کند

یکسان‌سازی خدمات بیمه‌های پایه درمان و واگذاری مدیریت منابع سلامت در قالب نظام بیمه‌ای، ۳۰ ماه پس از مطالبه رهبر انقلاب همچنان بر روی کاغذ خاک می‌خورد.