رئیس کمیسیون امنیت ملی

۱۷اردیبهشت
ایران از برجام و NPT خارج نمی‌شود

ایران از برجام و NPT خارج نمی‌شود

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، خبر داد: ایران به دنبال خروج از برجام و NPT نیست بلکه با استفاده از ظرفیت برجام، ساز و کار داخلی برای تولید سوخت‌ هسته‌ای مورد نیاز را دنبال می‌کند.

۰۶دی
قانون برنامه لغو روادید مغایر با تعهدات دولت آمریکا در برجام است

قانون برنامه لغو روادید مغایر با تعهدات دولت آمریکا در برجام است

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با صدور نامه‌ای ضمن انتقاد ازمصوبه اخیر کنگره آمریکا موسوم به قانون برنامه لغو روادید آمریکا، این اقدام را مغایر با تعهدات دولت این کشور در مذاکرات مربوط به انعقاد برجام دانست.