رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس

۱۱مهر
در جایی که نایب امام زمان غُرید صحبت‌کردن روحانی تاثیری نداشت/ ظریف قبل از طرح استیضاح از مردم عذرخواهی کند

در جایی که نایب امام زمان غُرید صحبت‌کردن روحانی تاثیری نداشت/ ظریف قبل از طرح استیضاح از مردم عذرخواهی کند

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس یادآور شد: وقتی نایب امام زمان غُرید نیازی به حرف زدن روحانی نبود زیرا صحبت های ایشان تاثیری نداشت و با تکبر و غروری که در آل سلمان است فقظ نیاز به گوشه‌چشم حضرت آقا بود که بحمدالله حاصل شد.