رئیس کمیسیون اصل 90

۱۵تیر
اهمال کاری مسئولان موجب ورود رهبری به قضایای بورسیه ها شد

اهمال کاری مسئولان موجب ورود رهبری به قضایای بورسیه ها شد

پور مختار با اشاره به ورود رهبری به این موضوع بیان کرد: موضعی که مقام معظم رهبری داشته اند نشان دهنده این است که این موضوع حساسیت خاصی داشته و متاسفانه دولت و مسئولین با اهمال کاری و با درست انجام ندادن وظایف خود، کار را به جایی می رسانند که رهبری شخصا خودشان ورود کرده و تصمیم گیری کنند، که این ایرادی بوده که در وزارت علوم شاهد آن بوده ایم.