رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس

۰۱شهریور
وقتی دولتی‌ها برای سقوط روحانی در سال آخر ازهم سبقت می‌گیرند

وقتی دولتی‌ها برای سقوط روحانی در سال آخر ازهم سبقت می‌گیرند

دولت در یک سال انتهایی فعالیت خود در وضعیت مناسبی قرار ندارد و بعضا ناهماهنگی‌ها و مشکلات موجود سبب می‌شود مدیران روحانی به نزاع آشکار با یکدیگر بپردازند که سخنان اکبر ترکان در برنامه زنده علیه نعمت‌زاده یکی این موارد است.