رئیس کمیسیون آموزش مجلس

۲۱اردیبهشت
ورود مجلس به پرونده اختلاس ۳۲ میلیاردی

ورود مجلس به پرونده اختلاس ۳۲ میلیاردی

رئیس کمیسیون آموزش مجلس گفت: فردا بعد از ظهر کارگروهی برای پیگیری پرونده ۳۲ میلیاردی صندوق رفاه تشکیل می شود تا گزارشی تهیه و به صحن مجلس ارایه کند.