رئیس کمیته میراث فرهنگی و گردشگری شورای شهر

۲۹اسفند
بازدید رئیس کمیته میراث فرهنگی و گردشگری شورای شهر تهران از بهشت زهرا(س)

بازدید رئیس کمیته میراث فرهنگی و گردشگری شورای شهر تهران از بهشت زهرا(س)

عضو شورای شهر تهران، ری و تجریش با حضور در آرامستان بهشت زهرا سلام‌الله از نزدیک در جریان فعالیت‌های این سازمان قرار گرفت.