رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای

۰۲اسفند
ماجرای تخریب قبور امامزاده عبدالله(ع) شهرری

ماجرای تخریب قبور امامزاده عبدالله(ع) شهرری

یک سری فعالیت های عمرانی در محوطه آستان امامزاده عبدالله شهرری در حال انجام است و این کار با عنوان تخریب قبور امامزاده عبدالله واکنش‌هایی به دنبال داشت و مسئولین مربوطه اظهارات متضادی دارند.