رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران

۰۹اسفند
فعالیت‌های عمرانی در امامزاده عبدالله باید با موافقت سازمان میراث باشد

فعالیت‌های عمرانی در امامزاده عبدالله باید با موافقت سازمان میراث باشد

رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران گفت: کل محوطه امامزاده عبدالله ثبت میراثی شده است و طبق قانون برای هرگونه فعالیت عمرانی در آن باید از میراث فرهنگی مجوز اخذ شود.