رئیس کمیته ملی

۰۳تیر
توضیحات رئیس کمیته ملی پارالمپیک درباره شرایط ورزش کشور

توضیحات رئیس کمیته ملی پارالمپیک درباره شرایط ورزش کشور

محمود خسروی وفا گفت:همه رشته‌ها تعطیل هستند. با تصمیمی که ستاد عالی توکیو و ستاد عالی پارالمپیک گرفته شد، مقرر شد تا ما ورزش‌ها را مدیریت کنیم تا مسابقات به صورت غیرمتمرکز برگزار شود. با توجه به اینکه احتمال ابتلای ورزشکاران پارالمپیک به کرونا و بیماری‌های دیگر بیشتر از سایر مردم است ما باید بیشتر مراعات کنیم.