رئیس کمیته مطالبات ملی مجلس

۲۶فروردین
حتی یک ریال هم از واریز “پول‌های بلوکه شده” وارد کشور نشده است

حتی یک ریال هم از واریز “پول‌های بلوکه شده” وارد کشور نشده است

رئیس کمیته مطالبات ملی مجلس با بیان اینکه حتی یک ریال هم از واریز پول‌های بلوکه شده وارد کشور نشده است، گفت: اگر این روند تداوم داشته باشد به هیچ وجه به ادامه مذاکرات خوش‌بین نخواهیم بود.