رئیس کمیته فضای مجازی مجلس

۲۶دی
وزارت ارتباطات اراده‌ای برای مدیریت فضای مجازی ندارد

وزارت ارتباطات اراده‌ای برای مدیریت فضای مجازی ندارد

اهمیت این نکته که شبکه های اجتماعی می تواند با خطراتی در نظام فکری، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایران را تهدید کند متاسفانه جدی گرفته نمی شود و همین امر موجب افزایش جرائم فضای مجازی شده است.