رئیس کمیته تحریم ایران

۲۲آذر
رئیس کمیته تحریم ایران در شورای امنیت بر ادامه اجرای تحریم‌های سازمان ملل تاکید کرد

رئیس کمیته تحریم ایران در شورای امنیت بر ادامه اجرای تحریم‌های سازمان ملل تاکید کرد

رئیس کمیته تحریم‌های ایران در شورای امنیت سازمان ملل بر ادامه اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل علیه ایران تاکید کرد.