رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران

۱۱شهریور
ضرورت برگزاری مانور سراسری زلزله

ضرورت برگزاری مانور سراسری زلزله

رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران بر ضرورت برگزاری مانور سراسری زلزله در کل کشور با همکاری تمامی سازمان ها و مشارکت مردم تاکید کرد.

۰۹بهمن
ببخشید کسی مرده؟؟

ببخشید کسی مرده؟؟

منتظر باران در وبلاگ خود“سلام خدا” نوشت… تو تاکسی نشسته بودم راننده موج رادیوش روی رادیو قرآن بود قرآن زیبایی هم پخش می کرد جلوتر ایستاد تا یک مسافر دیگه سوار کنه مسافر سوار شد با لحن خنده داری پرسید: ببخشید کسی مرده ؟؟ راننده گفت: بله خبر نداری ؟؟ مسافر: کی ؟؟ راننده: دل […]