رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان قدس

۲۳اردیبهشت
با پرداخت ماهیانه ۱۰ هزار تومان حامی فرزندان ایتام شوید

با پرداخت ماهیانه ۱۰ هزار تومان حامی فرزندان ایتام شوید

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان قدس: هر خیر یا شهروند می‌تواند با پرداخت ماهیانه حداقل ۱۰ هزار تومان، یکی از فرزند ایتام را حمایت کند.