رئیس کل دادگستری تهران

۰۴تیر
بیشترین ورودی پرونده ها با موضوع توهین  در دادگستری می باشد

بیشترین ورودی پرونده ها با موضوع توهین در دادگستری می باشد

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: بیشترین میزان ورودی پرونده‌ها به دادگستری استان مرکزی با موضوع توهین است که نشان از به هم‌ ریختگی نظم اجتماعی و عدم سلامت روانی مطلوب در جامعه دارد.