رئیس کل بیمه مرکزی

۰۲بهمن
واکنش رئیس‌‌ بیمه‌‌ مرکزی به رقم پرداختی برای پلاسکو

واکنش رئیس‌‌ بیمه‌‌ مرکزی به رقم پرداختی برای پلاسکو

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: صرفا حدود ۲۵ درصد از واحدهای پلاسکو تحت پوشش بیمه بوده اند که بعضا به دلیل پایین اعلام کردن سرمایه برای عدم پرداخت حق بیمه واقعی، دارای پوشش های ناکافی از ۵۰ میلیون تومان تا چند صد میلیونی بوده اند که جمعا کمتر از ۴۰ میلیارد تومان تعهد برای این ساختمان بیمه شده است!