رئیس کل اسبق بانک مرکزی

۱۸اردیبهشت
حذف صفر از پول ملی اولویت کشور نیست

حذف صفر از پول ملی اولویت کشور نیست

رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به تصمیم دولت برای اجرایی کردن حذف صفر از پول ملی گفت: اولویت‌بندی مهم‌ترین نکته در اجرای حذف صفر است که در این میان به نظر نمی‌رسد این کار اولویت کشور باشد.