رئیس کلانتری ۱۷۰ کهریزک

۱۶آذر
سارقان افغان چگونه در کهریزک دستگیر شدند

سارقان افغان چگونه در کهریزک دستگیر شدند

سه نفر در حال بریدن چارچوب در و تعدادی قطعات برش خورده پشت نیسانی که در همان نزدیکی پارک شده که بلافاصله ماموران هر سه متهم را در یک عملیات ضربتی دستگیر و یک دستگاه برش و یک دستگاه نیسان را که متعلق به یکی از سارقان بود، ضبط کردند.