رئیس کانون توسعه دهندگان فضای مجازی

۰۶دی
۴٠درصد وبسایتهای دولتی باگ امنیتی دارند/ ضعف پرتالها در بروزرسانی

۴٠درصد وبسایتهای دولتی باگ امنیتی دارند/ ضعف پرتالها در بروزرسانی

رئیس کانون توسعه دهندگان فضای مجازی گفت: مطابق بررسی های صورت گرفته بالغ بر ۴٠ درصد وبسایتها و پرتالهای دولتی باگ امنیتی دارند و هکرهای تازه کار می توانند به راحتی در این سایتها نفوذ کنند.