رئیس کارگروه پسماند شهر تهران

۰۹بهمن
تهدید زباله های عفونی برای پایتخت نشینان/شهرداری تهران مسئولیتی در موضوع زباله های عفونی ندارد/لزوم نظارت جدی وزارت بهداشت به معضل دفن غیراصولی پسماندهای بیمارستانی

تهدید زباله های عفونی برای پایتخت نشینان/شهرداری تهران مسئولیتی در موضوع زباله های عفونی ندارد/لزوم نظارت جدی وزارت بهداشت به معضل دفن غیراصولی پسماندهای بیمارستانی

زباله‌های بیمارستانی یکی از آلوده‌ترین پسماندها هستند که با دفع غیراصولی آنها سلامتی شهروندان تهرانی تهدید می‌شود و وزارت بهداشت باید نسبت به معضل دفن غیراصولی پسماندهای بیمارستانی نظارت دقیق و پیگیری های لازم را داشته باشد.