رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه

۲۶آذر
خبر خوش رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه برای سرباز نخبگان

خبر خوش رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه برای سرباز نخبگان

سید حجت الله علم الهدی رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه در حساب کاربری خود طی توییتی خبر خوبی در مورد سربازان نخبه به اشترک گذاشت.